Återvinning börjar med sortering

När du sorterar hemmets avfall i rätt avfallskärl kan vi se till att det utnyttjas. Sorterat avfall kan till exempel användas till råvaror för industrin eller för mylla eller för förnybar energi.

Sorteringsanvisningarna för hushåll är fortfarande desamma. Sortera även i fortsättningen olika avfallssorter, som bioavfall, glas, metall, kartong och papper i sina egna kärl. För farligt avfall till separat insamling.

Blandavfallet levererar vi till ett avfallskraftverk där det görs till fjärrvärme och el.

Vad har du alltid velat veta om sortering? Se videon och tips från sidan Kiitos kun lajittelet ​».