Blandavfall

​​​Blandavfall är blandat restavfall. Ur det har redan skilt sorterats bl.a. farligt avfall och allt som kan återvinnas som råvaror.

Vad får läggas i kärlet?

 • plastföremål som trasiga leksaker, engångshandskar, hushållsartiklar, slangar,  CD- och DVD -skivor, C- och videokassetter osv. (OBS! Information om sortering av plast hittar du här)
 • mycket smutsiga livsmedelsförpackningar och förpackningarna av PVC-plast
 • hygienprodukter som engångsblöjor, tamponger och dambindor
 • trasiga textiler och skor
 • läder, konstläder och gummi
 • dricksglas och glaskärl som tål värme
 • speglar, skärvor av fönsterglas
 • porslin och keramik
 • dammsugarpåsar
 • glöd- och halogenlampor samt säkringar
 • matolja, i tätt försluten plastflaska
 • aska och cigarettfimpar.

Vad får inte läggas i kärlet?

Inte heller återvinningsbart material med egen insamling  som

 • bioavfall
 • glasflaskor och -burkar
 • kartongförpackningar
 • metall
 • papper
 • plastförpackningar.