Byggavfall

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Byggavfall är avfall som uppstår vid byggande, renovering och rivning. 

Sortera följande byggavfall separat

 • träavfall
 • metallavfall
 • gipsskivor
 • blandat brännbart byggavfall
 • obrännbart byggavfall
 • tegel- och betongavfall
 • jord- och stenmaterial.

En del av avfallet som uppstår vid byggande och renovering är farligt avfall »

 • ​Sortera alltid asbest och tryckimpregnerat trä skilt.
 • Leverera målarfärg, lacker och lösningsmedel till insamlingen för farligt avfall.
 • Häll inte ut vattnet från att ha tvättat målarredskapen i avloppet. Bekanta dig med instruktionen » 
 • För elapparater till insamlingen för dem.

​TIPS: Om du river och återvinner hela återanvändbara delar av byggnaden sparar du på avfallsavgifterna.