Energiavfall

Vi började samla in energiavfall 2007 som en tillfällig tjänst. Under den tiden hade huvudstadsregionen ingen anläggning där avfallet skulle ha kunnat utnyttjas till energi. Det brännbara avfall som sorterades skilt i fastigheter, dvs. energiavfallet fraktades ända till juli 2015 till Lahtis för produktion av fjärrvärme och elektricitet. 

I augusti 2015 började vi forsla energiavfall till Vanda Energis avfallskraftverk. Också blandavfall från hushållen förs sedan hösten 2014 till kraftverket. Där utnyttjas det till produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Den insamling av energiavfall som arrangeras av HRM upphörde i april 2016. I stället startade vi i maj 2016 en provinsamling av plastförpackningar i fastigheter.