Papper

Allt papper som kommer genom brevluckan samt skriv- och kopieringspapper kan föras till pappersinsamlingen.

Vad får sättas i pappersinsamlingen?

 • tidningar och tidskrifter
 • reklam, broschyrer, postkort
 • kuvert (också med fönster)
 • telefon- och produktkataloger
 • böcker med mjuka pärmar
 • böcker med hårda pärmar då pärmarna tagits bort
 • kopieringspapper och utskrifter
 • rit- och blockpapper
 • papperskassar av vitt papper.

Nitar eller gem behöver inte avlägsnas. Allt material ska vara rent och torrt.

Vad får man inte lägga i pappersinsamlingen?

 • vått eller smutsigt papper
 • bruna papperskassar eller brunt papper
 • papp eller kartong
 • plast
 • papper med aluminium- eller vaxyta
 • presentpapper.