Plastförpackningar

​En plastförpackning betyder en ask, ett omslag, en påse etc. i plast som man har använt för att packa in en försäljningsprodukt i. Även plastkassar som du använder för att bära hem dina inköp räknas som förpackningar.

Sätt andra plastföremål som t.ex. trasiga kälkar, leksaker, sprutkannor och hushållsartiklar i blandavfallskärlet eller för till plastinsamlingen på Sortti-stationerna (avgiftsbelagd). 

Nytt! Alla Sortti-stationer har börjat med avgiftsbelagd insamling av plastavfall. Insamlingen gäller även sådana plastföremål som inte kan sättas i insamlingen av plastförpackningar på fastigheter och Rinki-ekopunkter. Tilläggsinformation och sorteringsanvisningar »​​ 

Vad får sorteras i plastförpackning​​​​arna?

  • Tomma livsmedelsförpackningar i plast, till exempel yoghurtbägare, smöraskar samt förpackningar för charkuterier, ost och färdigmat.
  • Tomma plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål.
  • Plastkassar, -påsar och -omslag.
  • Tomma plastflaskor, -kanistrar och -burkar, helst hopklämda, med korkar och lock separat.

Skölj eller torka vid behov ur de tomma förpackningarna. Förpackningarna är tillräckligt rena när de inte ger upphov till störande lukt.

Lossa korkar och lock. Det underlättar vidareförädling av förpackningarna.

Du får sätta alla tomma förpackningar oberoende av märkning i insamlingen av plastförpackningar, utom förpackningar tillverkade i PVC-plast (03) och förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen, t.ex. kanistrar för motorolja.

Vad får man inte lägga i pl​astförpackningarna?

  • PVC-förpackningar – igenkänns på märkningen 03.
  • Burkar eller förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen som t.ex. färg, kemikalier, olja eller läkemedel.
    • Läkemedel och andra farliga ämnen – för läkemedlen till ett apotek och de övriga farliga avfallen till respektive insamlingspunkter. ​​​För närmaste insamlingspunkt för farligt avfall, sök på: kierrätys.info »
  • Andra än förpackningar. Lägg andra plastvaror,  bland annat trasiga pulkor och leksaker​, i fastighetens kärl för blandavfall eller för till plastinsamlingen på Sortti-stationerna.​

Ladda och skriv ut sorteringsguiden för plastförpackingar här.