Trädgårdsavfall och ris

Vi tar emot trädgårdsavfall, ris samt små lass med jordmaterial. Sortera allting skilt vid Sortti-stationen. På så sätt är det lättare att vidarebehandla materialet.

Som trädgårdsavfall kan du komma med

  • löv, gräs och blast
  • flisat ris
  • rotstockar och stubbar
  • falläpplen.

Till risinsamlingen tillåts

  • ris, grenar och gran-/tallris
  • hagtorn
  • enskilda träd.

Ris och kvistar flisas skilt innan de komposteras. Sortera dem i egna högar vid Sortti-stationen.

Jordmaterial tar vi emot som obrännbart avfall. Till dessa hör

  • mull och annat överblivet jordmaterial.