Ät bättre

​Mat förvandlas till skräp omedelbart när det slängs med bioavfallet. Att producera, transportera och tillverka mat producerar utsläpp, som uppstår helt i onödan ifall maten slängs bort. Största delen av utsläppen uppstår i början av produktionen, alltså på bondgårdarna och i växthusen. Förpackningen och transporten är enbart en liten del av livsmedlens klimatbelastning.

I Finland orsakas ungefär en tredjedel av konsumtionens miljöpåverkan av mat. Maten som vi konsumerar orsakar i genomsnitt en lika stor miljöpåverkan som vårt boende och trafiken. Varje år slänger finländska hem bort ungefär 23 kg ätbar mat per person.