Klimatinfo

​Klimatinfo finns till för att ge dig svar på dina frågor. Vi hjälper huvudstadsregionens invånare att fatta klimatsmarta beslut.

​Klimatinfo grundades hösten 2010 på gemensamt initiativ av städerna i huvudstadsregionen. Målet är att göra städernas klimatstrategi bekant för invånarna och små och medelstora företag, och ge råd till praktiska åtgärder.

Energieffektivitet och förnybar energi, mat, trafik och konsumtion är våra fyra huvudteman.

Klimatinfo är en del av HRM, och vår verksamhet finansieras av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer och av Helsingforsregionens trafik HRT samt Helsingfors Energi. ​​

Försök​​ och samarbete

Vi deltar i vardagliga klimatgärningar genom att erbjuda invånarna alternativa sätt att göra saker på. Vi verkar där beslut om konsumtion fattas. Genom praktiska försök och kampanjer lyfter vi fram lösningar som kan förändra vårt beteende så att det är mindre belastande för klimatet. Vi samarbetar med många olika slags aktörer, så att så många invånare, husbolag och företag som möjligt kan fås med i klimattalkon.

Ekokompasse​​​n och Energiasuunta

Till vår service hör även Ekokompassen, som är ett lätt miljösystem för små och medelstora företag och för evenemang, samt den lätta energikartläggningen Energiasuunta.

Vem v​​i är

Mira Soini-Nordström leder Klimatinfos team och är dess projektchef (tfn 040 503 6220), medan marknadsföringskoordinator Kirsi-Leena Helle (tfn 040 197 5768) ansvarar för kommunikation och evenemang. Teemu Kettunen är energiexpert (tfn 050 348 3121) medan miljöexpert Irina Niinivaara (tfn 050 361 8448) ansvarar för Ekokompassen. Som förstärkning har vi projektkoordinator Elina Mattero-Meronen​.

Det går också att nå oss per e-post: fornamn.efternamn@hsy.fi. 

 Climatinfo_logo.jpg