Rör dig smartare

​En betydande del av människors ekologiska fotavtryck består av olika former av trafik. Av alla trafikutsläpp kommer den största delen från vägtrafiken. Var och en av oss kan påverka mängden utsläpp vi skapar genom att göra smarta val vad gäller hur vi rör oss och genom att planera våra resor. Cykling, promenering och kollektivtrafiken är bättre alternativ än en personbil när du rör dig i vardagen.

En annan betydande faktor som påverkar mängden trafikutsläpp är hur samhället är strukturerat. En tätbebyggd stadsmiljö med goda promenad- och cykelvägar är en viktig del av en klimatpositiv samhällsstruktur.