Spara energi

​​​​​​​Energiproduktionen och trafiken ligger bakom majoriteten av huvudstadsregionens växthusgasutsläpp. Genom att förbättra byggnadernas och trafikmedlens energieffektivitet och genom att investera i förnybar energi kan stora minskningar i utsläppen uppnås.

Var och en av oss kan minska på utsläppen genom att göra energisparande val i vår vardag. De har stor betydelse.

Klimatinfo uppmuntrar till bruk av förnybara energikällor och en förbättri​ng av energieffektiviteten genom att arrangera diverse kampanjer och service som riktas till huvudstadsregionens invånare och små och medelstora företag.

Exempel på vår verksamhet:​

  • Kampanjen Aurinkosähköä kotiin (Solenergi hem) där vi på ett praktiskt sätt berättar om solenergi och om utbudet inom branschen
  • En kampanj under höstens Energisparvecka, där vi diskuterar exempel på genomförda åt​gärder som förbättrat energieffektiviteten
  • Tjänsten Energiasuunta, där våra tjänsteleverantörer genomför lätta energikartläggningar riktade till små och medelstora företag ​