Beställ rådgivning

​​​​​​Vi stöder miljöfostran i läroanstalter och dagvård i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt. Frågor i vilka avgiftsfri rådgivning ges är återanvändning, förebyggande av uppkomst av avfall samt konsumtion med miljöansvar.

Rådgivaren kommer på besök på lektionen, i verkstaden, på temadagen eller föräldramötet. Under ledning av en guide får grupper av skolelever från och med klass 5 på vardagar besöka Käringmossens​ avfallshanteringscentral. Det finns även utbildning avsedd för personal vid daghem och läroanstalter:

Beställ rådgivning till dagvården, skolan eller läroanstalten: 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab / Miljöutbildning tfn 0400 348 100, koulutus(at)kierratyskeskus.fi.

​Kom överens med utbildaren om presentationens innehåll och form. Beställningar ska lämnas senast två veckor innan evenemanget.

Se även Besök på HRM:s vattenförsörjningen »

Besök på HRM:s avfallssortering »