Elektroniskt undervisningsmaterial

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det elektroniska undervisningsmaterialet behandlar miljöaspekter i olika läroämnen och branscher i synnerhet utifrån en frågeställning om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas. 

Materialet kan fritt användas som stödmaterial i undervisningen. Överföring och kopiering av materialet tillåts i undervisningssyfte förutsatt att källan uppges.​​​​​​​