Avfallssortering

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​För nyttobruk ska bioavfall, kartong och wellpapp sorteras, om fastigheten genererar mer än 50 kg per vecka. Papper får inte lämnas tillsammans med blandavfall. Från och med 1.1.2014 ska glas- och metallförpackningar samlas in separat, om fastigheten genererar mer av detta slag än 50 kg per vecka. Förpliktelserna baserar sig på huvudstadsregionens bestämmelser om avfallshantering.​