Hur avfallshanteringen ordnas


​Läroanstalter och daghem ingår avtal om avfallshantering, insamling och transport av bland-, bio-, glas- och små metallföremål tillsammans med HRM. Bioavfall, glas, metall, kartong och wellpapp ska samlas in separat, om fastigheten genererar mer än 50 kg per vecka. Förpliktelserna baserar sig på huvudstads-regionens bestämmelser om avfallshantering.​

​Anvisningar för sortering och återvinning hittar du på sidan Avfal​lssortering.​​