Avfallshanteringens verksamhetsställen

Sortti-stationerna är öppna måndag-fredag klockan 7–21. Stationerna är stängda på helgdagar.
Läs mer om Sortti-stationerna »

Jorvas Sortti-station

Jorvas, Kyrkslätt: Jorvasvägen 10. På kartor kan adressen stå som Gamla Jorvasvägen 10.

​Stensböle Sortti-station

Stensbölekanten 5, 00940 Helsingfors. Från Ring I via det nya Stensböleavtaget. Följ skyltarna till Stensböle industriområde från rondellen.

Kånala Sortti-station

Betongvägen 3, 00390 Helsingfors. Infart från Vichtisvägen via Pappervägen.

Käringmoss Sortti-station och Käringmossens avfallshanteringscentral 

Käringmossvägen 8, 02820 Esbo. Vid Nupurbölevägen.

Rödsand Sortti-station

Klemmvägen 7, 01390 Vanda. Infarten till stationen sker via Björkby utfart.

Långvik och Porkala insamlingspunkter för blandavfall är endast för kunder som betalar årsavgift.

Långvik återvinningsplats

Medvastvägen 7 / Hirsalavägen, Kyrkslätt

Porkala återvinningsplats

Dragesvägen 108, Kyrkslätt