Beställ Nouto-Sortti

Stora och trasiga föremål?​​​​​​​​​​​​

Beställ avgiftsbelagd avhämtning av ett kylskåp, en frys, en spis, en soffa eller en annan möbel som du inte behöver.

 • Avhämtningen kostar 60-120 €.
 • Du kan välja avhämtning på dagtid (kl. 8-16) eller kvällstid (kl. 16-20).
 • Föraren ringer dig ungefär en halvtimme före ankomst.
 • Nouto-Sortti betjänar dig inom huvudstadsregionen samt i Kyrkslätt. Områden som ligger bakom vattenförbindelser, t.ex. skärgården, hör inte till Nouto-Sorttis betjäningsområde.
 • Tjänsten är avsedd för privatpersoner och bostadsbolag och gäller i huvudsak hämtning av 1–3 föremål.
HRM:s Nouto-Sortti-jänsts kunddirektiv som gäller tills vidare:
 • Om någon i bostaden på avhämtninsadressen har coronavirusliknande symptom ska den beställda Nouto-Sortti-tjänsten avbokas. Detta skyddar personalen och andra kunder.
 • Ett avstånd på minst två meter ska hållas till personerna som utför hämtningen. Personalen möter många olika kunder under en dag. 
 • Vi rekommenderar att kunderna använder handskar när de hanterar kvitto- och betalninsenheten. Personalen desinficierar enheterna flera gånger per dag. 

Beställ Nouto-Sortti

Vi transporterar till exempel:


 • en soffa
 • ett kylskåp
 • en frys

Vi transporterar inte föremål som

 • har nersölats av sekret eller som har skadedjur, till exempel skinnbaggar
 • löst renoveringsavfall,
 • farligt avfall,
 • pianon,
 • vanligt blandavfall från hemmet,
 • avfall från företagsverksamhet,
 • annat avfall vi anser olämpligt.

Blandavfall och sorterat renoverings- och byggnadsavfall kan du mot betalning hämta till våra Sortti-stationer. Du har även möjlighet att hyra en släpvagn för transport av ditt avfall.

Avfallsguiden hjälper vid sorteringsproblem »

Så här beställer du Sortti-avhämtning 

Du kan beställa Nouto-Sortti via nätet (endast på finska) eller från vår kundservice (tel.  09 1561 2110, ma−pe klo 8.30−15.30).

Du kan avboka upphämtningen senast kl. 15.30 dagen före hämtningsdatumet i vår onlinetjänst med länken som du hittar i orderbekräftelsen eller genom att ringa vår kundservice. 

Priser

Avhämtningen kostar 60-120 €.

I priset ingår hämtning av föremålen från fastigheten, samt transport av avfallet för återanvändning eller nyttobruk. Rivningsarbete ingår inte i tjänsten.

Hämtning av skrymmande, tunga föremål som är svåra att transportera är lite dyrare.

Föraren uppskattar det slutliga priset i samband med hämtningen. Observera att vi endast har kunnat förbereda oss för att ta emot sådana föremål som nämnts i beställningen.

Betalningssätt

Avhämtningen betalas med bankkort (Visa, Mastercard) till Sortti-avhämtningens förare. 

Egnahemshus som har ett avfallsavtal kan lägga till priset för avhämtningen på avfallsfakturan. Avhämtningar som beställs av en disponent kan läggas till husbolagets avfallsfaktura.

Betalning kan även ske genom betalningsförbindelse. Beställ i så fall Nouto-Sortti per telefon från vår kundtjänst.

Avbeställningar

Gör eventuella avbeställningar av din avhämtning senast kl. 15.30 dagen före avhämtningen. Avhämtningen kan avbeställas hos vår kundtjänst, tfn 09 1561 2110 (vardagar mellan kl. 8.30–15.30).

Låt saker cirkulera

Föremål som är i gott skick för vi till Huvudstadsregionens Återvinningscentral, som i sin tur säljer föremålen vidare. Återvinningsdugligt material överlåter vi till industrin för att användas som returråvaror. Material som inte lämpar sig för för återvinning för vi till Vanda Energis avfallskraftverk där det omvandlas till fjärrvärme och elektricitet.