Beställ rådgivning

Vi erbjuder avgiftsfria föreläsningar för grupper på minst tio personer för invånaraftnar samt rådgivning vid allmänna evenemang. Som tema kan du till​​ exempel välja:

  • Minska avfallet och återvinn - även plånboken tackar.
  • Ta tillvara farligt avfall.
  • Kompostera på egen gård.
  • Mat från rester. Tips för hur du kan undvika matavfall.
  • Tygblöjor – barnfamiljers goda miljögärning.
  • Hemmets vattenhushållning – känn till avloppsetiketten och använd vattnet förnuftigt.

Boka rådgivning: Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab / Ympäristökoulutus (på finska), tfn 0400 348 100, koulutus(at)kierratyskeskus.fi

Boka rådgivningen minst två veckor före evenemanget.

Besök HRM

Vi arrangerar guidade besök till Käringmossens avfallshanteringscentral, Sortti-stationerna, Viksbacka avloppsreningsverk och Gammelstadens vattenreningsverk.

Boka ett besök till vattenförsörjning ​​»​
Boka ett besök till avfallshantering ​​»​​

Skolbesök arrangeras i huvudsak under läsåret. Under sommarloven (1.6.–​30.7.) tar vi emot besökare i begränsad utsträckning.

Komposteringskurser

Vi arrangerar öppna och avgiftsfria komposteringskurser på våren och hösten i samarbete med områdets städer och Återanvändningscentralen. Kom och lär dig om grunderna till kompostering under ett cirka två timmar långt, ledigt och praktiknära tillfälle. Se tidtabeller för komposteringkurser om våra finska sidor.

Rådgivning för läroanstalter och daghem

Vi stöder miljöfostran i läroanstalter och daghem i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt. Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning kring återvinning, minskat avfall, miljöansvarsfull konsumtion och rening av avloppsvatten samt avloppsetikett. Rådgivaren besöker lektionen, arbetssalen, en temadag eller ett föräldramöte. Det finns även utbildning för personal vid daghem eller läroanstalter.

Rådgivningstillfällen för daghem, skolor och läroanstalter: Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab / Ympäristökoulutus (på finska), tfn 0400 348 100, per e-post koulutus(at)kierratyskeskus.fi.

Kom överens om presentationens innehåll och form tillsammans med utbildaren. Gör beställningen minst två veckor före evenemanget.

Kurser för den offentliga förvaltningen och kundföretag

Vi erbjudet avgiftsfria föreläsningar om minskandet av avfall och sortering för den offentliga förvaltningen, till exempel personalen vid ämbetsverk, läroanstalter, i social- och hälsovården och i storkök.

Förfrågningar och beställningar: asiakaspalvelu(at)hsy.fi, tfn 09 1561 2110. 

Gör beställningen minst två veckor före evenemanget.