Boka ett besök till avfallshantering

​På vardagar erbjuder vi guidade turer till Käringmossens avfallshanteringscentral och Sortti-stationerna för

  • grupper av studerande från femteklassister uppåt
  • grupper av stadens invånare eller föreningar 
  • expertgrupper. 

För grupper av studerande, invånare, föreningar och expertgrupper är de guidade turerna avgiftsfria.

För ett besök för ett företags personalutbildning debiterar vi 400 euro + mom. 24 %.

Vid Käringmossens avfallshanteringscentral finns bland annat en soptipp, en biogas- och komposteringsanläggning för bioavfall, ett gasverk samt en Sortti-station som tar emot små lass med avfall.

Till Sortti-stationerna kan huvudstadsregionens invånare lämna in små partier nyttoavfall, farligt avfall och blandavfall. Sortti-stationer finns i Stensböle och Kånala i Helsingfors,  vid Käringmossen i Esbo, i Rödsand i Vanda samt i Jorvas i Kyrkslätt.

Beställ ett besök till avfallshanteringens besöksmål

  • För studerande-, invånar- eller föreningsgrupper (min 10 personer): Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, tfn 0400 348 100, koulutus(at)kierratyskeskus.fi
  • Expertgrupper: neuvonta(at)hsy.fi

Observera att

  • Beställningen ska göras minst två veckor innan besöket.
  • Besökaren ordnar själv med transporten till och i Käringmossen, till exempel med buss. Avfallshanteringscentralens område är stort, och av säkerhetsskäl får man inte röra sig inom området till fots.