Översvämningar och luktolägenheter från pumpstationer och avlopp

I huvudstadsregionen finns det över 500 pumpstationer för avloppsvatten. Pumpstationerna är placerade nära bostadscentra och i vissa fall kan pumpstationerna orsaka luktolägenheter i näromgivningen. En del av de största pumpstationerna är utrustade med luktborttagningssystem som baseras på kemisk filtreringsmassa. Frånluften från mindre pumpstationer leds i vissa fall genom ett aktivt kolfilter som tar bort lukten. HRM har en biologisk luktborttagare i Esbo.
Översvämningar är situationer där avloppsvatten kommer ut i omgivningen från nätet eller pumpstationer. Översvämningar sker endast i exceptionella fall. Översvämningarna beror i regel på hällregn och smältvatten, elavbrott i pumpstationen eller på att nätet går sönder eller blir tilltäppt.

Vi rapporterar alla översvämningar på HRM:s webbplats och i samband med årsrapporteringen.

Om du misstänker en översvämning, ring till vår journumret: 09 1561 3000

Vi har förberett oss för översvämningar på förhand bland annat med tekniska lösningar i pumpstationerna, genom att övervaka pumpstationerna dygnet runt, skaffa mobila reservkraftaggregat för elavbrott och regelbundet övervaka skicket på nätet. Sanering av avloppsnät och pumpstationer är på HRM den primära metoden för att på lång sikt förebygga översvämningar.

Läs mer om våra pumpstationer för avloppsvatten »

Du kan ge respons på luktolägenheter från pumpstationer med vår responsblankett »

Den respons som invånarna ger är viktig då vi utvärderar bygget av luktbehandlingssystem och deras verksamhetsnivå.