Problem med vattenkvalitet?

Ifall du iakttar brister i kranvattnets kvalitet

Vattenledningsnätet i huvudstadsregionen har mycket god driftsäkerhet. Ibland blir vi dock tvungna att stänga av delar av nätet lokalt exempelvis på grund av förnyelse av rör, reparationer av läckor eller spolning av vattenledningsnätet. Vi strävar efter att alltid meddela driftavbrott i förväg.

Efter reparationsarbeten kan sediment eller rost lossna från vattenledningarna, vilket medför tillfälliga förändringar i vattenkvaliteten, som till exempel färgfel och grumlighet. I sådana fall rekommenderar vi att du låter vattnet rinna tills det är färglöst och klart.

Om du iakttar brister i vattenkvaliteten ska du låta rikligt med vatten rinna ur alla kranar i ungefär tio minuter och observera om vattenkvaliteten förändras. Om tappningen inte ger bättre vattenkvalitet ska du kontakta fastighetsservicen eller disponenten som undersöker om det finns fel i vattnet som kommer till huset.

Jour för felanmälan 24 h

Du kan ringa vårt journummer för felanmälan när du vill anmäla fel, såsom vattenledningsläcka, vattenavbrott och en läckande vattenmätare. På detta nummer kan du också lyssna på ett meddelande om plötsliga störningar som repareras.

Journummer: 09 1561 3000

Säkerställ dock innan du ringer att problemet inte beror på reparationsarbeten i din fastighet. Observera också att fastighetsägaren ansvarar för att öppna tilltäppta avlopp i fastigheten.

Bruksvattnet värms i fastighetens eget uppvärmningssystem. Vi ansvarar inte för uppvärmningen av kallt bruksvatten eller eventuella avbrott i distributionen av varmvatten.

Läs mera om vattenkvalitet »

Varför är dricksvattne​t ibland grått och grumligt?

Att vattnet är grått eller har en viss mjölkaktig grumlighet beror på små luftbubblor som uppstår i vatten som värmts upp en aning. Om du låter det stå klarnar vattnet nedifrån uppåt i ett par minuter. Fenomenet är naturligt och ofarligt. Det förekommer nästan alltid i varmt vatten.

Var undersöks vattenprov ur ​​brunnar och sjöar?

I huvudstadsregionen undersöks privata vattenprov som tagits ur brunnar och sjöar i städernas gemensamma laboratorium Metropolilab, tfn 010 391 350. Öppettider mån–fre kl. 8.00–16.00, adressen är Viksbågen 4.

Varför smakar vattnet illa på​ morgnarna?

Vattnet har stått över natten i husets rör och om vattenförbrukningen är liten även annars och rören gamla kan bakterieverksamhet göra att vattnet får en unken smak. Det hjälper att låta vattnet rinna.

Vad ska man göra när kranvattnet är brunt från tid till annan?

Om vattnet är brunt, spola rikligt med vatten ur alla kranar under cirka tio minuter och följ förändringarna i vattnets kvalitet. När vattnet blir klart genom spolning är det åter säkert att dricka.

Om vattnet inte blir klart och färglöst efter spolning, ta kontakt med förvaltaren eller serviceföretaget som undersöker hur inkommande vatten ser ut. Under störningen bör man särskilt kontrollera vattnets kvalitet i den kran som är närmast vattenmätaren för att se om det är fel på inkommande vatten.

Oftast beror brunfärgat vatten på järnslam som lossnar från husets rörsystem. Ibland kan rost hamna i vattnet under reparationsarbeten på vattenledningsnätet och under avbrott i vattendistributionen. 

Rost kan missfärga tvätt och sätta igen munstycken till kranar. Om tvättmaskinen är igång när det blir avbrott i vattendistributionen, stanna den och stäng kranen för vattnet till maskinen. Starta tvättmaskinen igen först när vattnet ur kranen är färglöst och klart.