Vanliga frågor om SMS-systemet

​HRM tar i bruk den torsdag 5.10.2016 ett sms-system för att på förhand informera invånarna om planerat underhåll på vattenförsörjningsnätet. De planerade avbrotten i vattenförsörjningen är i regel förknippade med byggande och underhåll av vattenförsörjningsnätet. Vi vill genom tjänsten underlätta invånarnas vardag och erbjuda dem en ny kanal för mottagning av information om vattenavbrott.

Var får ni tag på numren?

Operatören förser oss med nummer till mobiltelefoner och fasta telefoner för invånarna på avbrottsområdet. Om du har ett hemligt nummer, kommer vi inte att få det av operatören. En person som har ett hemligt nummer och som i fortsättningen vill ta emot meddelandena, måste registrera sitt nummer i systemet via vår webbplats.

Varför fick jag inte meddelandet även om jag bor på avbrottsområdet?

Om du har ett hemligt nummer får vi det inte av operatören. En person som har ett hemligt nummer och som i fortsättningen vill ta emot meddelandena, måste registrera sitt nummer i systemet via vår webbplats. Om din mobiltelefon är registrerad på en annan adress (t.ex. Arbetstelefon), kommer du inte att få något meddelande om avbrott som gäller din hemadress. Då kan du vid sidan av arbetsadressen också ange din hemadress i systemet

Varför använder inte HRM sitt eget kundregister för att samla in numren?

HRM:s kunder är bland annat husbolag (bl.a. flervåningshus och radhus) och därför har vi endast disponentens eller motsvarande parts kontaktuppgifter för respektive hus. 

Varför använder vi inte sms-systemet för att informera om brustna rör?

Vi kommer i fortsättningen att utreda möjligheterna att utöka tjänsten till exempel för att informera om störningar baserat på invånarrespons och användarerfarenheter.

Jag vill inte längre ta emot meddelanden. Hur kan jag komma bort från sms-listan?

Skicka ett sms med innehållet STOP HSY till numret +358 (0)4573973616. Sms:et kostar som ett normalt sms. Om du senare vill komma med på listan igen kan du göra det via vår webbplats.

På vilka språk skickar ni meddelandena?

Vi skickar meddelandena på finska eller svenska. HRM förpliktas av språklage på grund av att det är en offentlig aktör.