Vanliga frågor om störningar i vattendistributionen

​Det​ kommer inget vatten ur kranen, vad gör jag?

​Säkerställ innan du ringer att problemet inte beror på reparationsarbeten i din fastighet. Observera också att fastighetsägaren ansvarar för att öppna tilltäppta avlopp i fastigheten.

 Ta kontakt med HRM:s jour för felanmälan 09 1561 3000.

Du kan ringa vårt journummer för felanmälan när du vill anmäla fel, såsom

  • vattenledningsläcka
  • vattenavbrott
  • läckande vattenmätare. 

På detta nummer kan du också lyssna på ett meddelande om aktuella störningar som repareras.

Var kan jag få vatten under avbrott i vattendistributionen?

Vid akuta vattendistributionsavbrott ordnar vi oftast en temporär vattendistribution på det område som påverkas av avbrottet snarast möjligt. Där kan vatten hämtas i eget kärl. Vi meddelar distributionspunktens läge i vårt meddelande. Det är en god idé att hålla en kanna vatten i kylskåpet för eventuella störningstillfällen.

Vattnet är brunt, kan ja​g använda det?

​​​​​Den bruna färgen beror oftast på att rören är rostiga. Ifall det inte sker omedelbart efter ett avbrott lönar det sig att kontakta husbolagets företrädare, till exempel disponenten eller fastighetsservicen eller HRM:s jour för felanmälan 09 1561 3000 eller  miljö- och hälsoskydds kundtjänst i din hemstad.  

Under störningen bör man särskilt kontrollera vattenkvaliteten ur den kran som är närmast vattenmätaren för att kontrollera ifall det är något fel på vattnet som kommer in i huset. 

Rost kan smutsa byket och täppa till kranarnas munstycken. Då vattnet igen blir klart efter tappning är det säkert att drickas.

Vad göra​ ifall kranen inte ger varmt vatten?

​Varmvattentillförseln kan ibland avbrytas plötsligt, vilket ofta beror på en störning i fastighetens eget uppvärmningssystem eller fjärrvärmenätet. HRM ansvarar inte för distributionen av varmvatten, så i felsituationer lönar det sig att vända sig till fastighetsservicen eller bolaget som ansvarar för fjärrvärme.

Varför är dricks​​vattnet ibland grått och grumligt?

 Att vattnet är grått eller har en viss mjölkaktig grumlighet beror på små luftbubblor som uppstår i vatten som värmts upp en aning. Om du låter det stå klarnar vattnet nedifrån uppåt i ett par minuter. Fenomenet är naturligt och ofarligt. Det förekommer nästan alltid i varmt vatten.

Hur mycket i förväg meddelar ni om vattenavbrott?

Vattenavbrott meddelas minst två dygn före avbrottet och detta är en allmänt accepterad praxis. Vattenavbrottets exakta tidpunkt kan inte bedömas flera dygn på förhand. I praktiken har vi konstaterat att en praxis med tidigare meddelanden alltför ofta kräver att vi gör meddelandena på nytt. Avbrottet i vattendistributionen börjar mycket noggrant vid den tidpunkt som anges i meddelandet. Sluttiden i meddelandet är en uppskattning, men i regel stämmer den ganska väl. Om situationen för-ändras märkbart, det vill säga om avbrottet av någon orsak förlängs avsevärt, meddelar vi om det per sms och via vår webbplats.

Hur kan ni bryta vattenförsörjningen till exempelvis daghem, servicehem eller industrifastigheter?

Enligt våra leveransvillkor har vi rätt att avbryta vattendistributionen medan underhåll pågår. Om vattenanvändarens verksamhet är så kritisk att vattendistributionen inte får brytas, kan kundfastigheten beställa en tjänst som håller fastighetens vattentryck på en nivå som gör att avbrottet inte ens märks. Utanför köldperioden kan man även begära att HRM förser fastigheten med ”slangvatten” vid vattenavbrott, det vill säga att vatten levereras via ytnätverket. Det är dock inte alltid möjligt, så det undersöks från fall till fall. Denna tjänst kan beställas via vår kundtjänst. En sådan tjänst kan också beställas från privata aktörer, till exempel från Eerola-Yhtiöt, puhdasvesipalvelut. Fastigheten ansvarar själv för att beställa och betala tjänsten. Obs! Dessa tjänster kan endast beställas av fastighetsägaren, servicebolaget eller disponenten.

​Vattens​​kador

Vid en vattenskada i fastigheten ska man först reda ut om skadan har orsakats av fastighetens vattenarmaturer eller vattenledningar. Om orsaken till vattenskadan inte kan lokaliseras i fastigheten är det bra att ta kontakt med HRM och reda ut huruvida det har inträffat en läcka i en allmän vattenledning. Du hittar kontaktuppgifterna i anvisningen om sökande av ersättning .

Då och då skadas HRM:s vattenledningar på grund av markens rörelser, t.ex. för att marken tjälar. Om det konstateras att vattnet har svämmat över på grund av en skada i HRM:s vattenledning ersätter HRM de direkta egendomsskadorna som läckan har orsakat.