Avbrott i vattendistributionen

Jour för felanmälan 24 h

Gör så här:

  1. Säkerställ dock innan du ringer att problemet inte beror på reparationsarbeten i din fastighet.
  2. Om problem är i bruksvattnet, det värms i fastighetens eget uppvärmningssystem. Vi ansvarar inte för uppvärmningen av kallt bruksvatten eller eventuella avbrott i distributionen av varmvatten. Kontakta ditt serviceföretag eller din fjärrvärmeföretag.
  3. Ring till vår journumret: 09 1561 3000

Du kan ringa vårt journummer för felanmälan när du vill anmäla fel, såsom vattenledningsläcka, vattenavbrott och en läckande vattenmätare. På detta nummer kan du också lyssna på ett meddelande om plötsliga störningar som repareras.

Se aktuella eller planerat vattenavbrot i nedan.  

​Lägg till eller uppdatera dina uppgifter på SMS-system kundportal  »

HRM tog i bruk den oktober 2016 ett sms-system för att på förhand informera invånarna om planerat underhåll på vattenförsörjningsnätet. De planerade avbrotten i vattenförsörjningen är i regel förknippade med byggande och underhåll av vattenförsörjningsnätet. Vi vill genom tjänsten underlätta invånarnas vardag och erbjuda dem en ny kanal för mottagning av information om vattenavbrott.