Boka ett besök för skolgrupper eller föreningar i vattenförsörjningens verksamhetsställen

OBS! Vi tar för närvarande inte emot besöksförfrågningar inom vattenförsörjningen. Inga nya besök bokas i detta skede in för perioden mars–augusti 2020. De besök som bokats in för perioden maj–juni har har fått ändrad status, till preliminär, och vi kommer att granska läget nästa gång den 14.4.2020. Enligt dagens uppskattning blir det möjligt att boka in nya besök / flytta existerande besök för hösten 2020 från och med den 1.9.2020.

​​​​Vi ordnar besök för högstadie-, gymnasie- och yrkesskole-elever och högskolestuderande vid Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors. Också föreningar inom HRMs verksamhetsområde är välkomna. För dessa grupper är besökena kostnadsfria. Besökarna ska vara tolv år fyllda. Gruppens maximala storlek är 25 personer inklusive lärare. 

Vänligen n​​otera:

  • Besöken bör bokas i god tid senast två veckor innan den önskade besökstiden.
  • Besöket varar ungefär en och en halv timme.
  • Gruppen måste alltid ackompanjeras av en lärare.
  • Om gruppen önskar kaffeservering står gruppen själv för kostnaderna.
  • Det är inte möjligt att äta egen matsäck under besöket. Det lönar sig att planera besöket så att eleverna äter sin lunch i skolan.

Boka ett besök för högstadie-, gymnasie- eller yrkesskole-elever, högskolestuderande eller en förening »