Boka ett besök för expertgrupper till vattenförsörjningens verksamhetsställen

OBS! Vi tar för närvarande inte emot besöksförfrågningar inom vattenförsörjningen. Inga nya besök bokas i detta skede in för perioden mars–augusti 2020. De besök som bokats in för perioden maj–juni har har fått ändrad status, till preliminär, och vi kommer att granska läget nästa gång den 14.4.2020. Enligt dagens uppskattning blir det möjligt att boka in nya besök / flytta existerande besök för hösten 2020 från och med den 1.9.2020.

​​​HRM:s vattenförsörjning organiserar besök till Viksbacka avloppsreningsverk, samt våra vattenreningsverk. Besöken till avloppsreningsverket är tyvärr inte lämpade för personer med rörelsehinder.

Besöken till Viksbacka avloppsreningsverk är öppna för företag, föreningar och organisationer samt läroanstalter. Den maximala gruppstorleken under besöken är 25 personer.

Besök till Gammelstadens vattenreningsverk arrangeras endast för expertgrupper, journalister och för studerande inom vattenförsörjningsbranschen. Den maximal gruppstorleken är 20 inklusive läraren.

Besökets pris

För företagsbesök debiterar vi 400 euro (exclusive moms 24 %). Besöken är avgiftsfria för vattenverk, föreningar och organisationer samt läroanstaler.

Hur bokar jag ett besök?

Ni kan boka ett besök genom att fylla i blanketten, varefter vi kommer att kontakta er. Det är tyvärr inte möjligt att göra bokningar per telefon.

Vänligen n​otera

  • Besöken bör bokas i god tid senast två veckor innan den önskade besökstiden.
  • Besöken arrangeras främst under tjänstetid mellan klockan 08.00 och 16.00.
  • Besöket varar från en och en halv till två timmar.
  • Under semestertid (1.6.–30.7.) är besöksmöjligheterna begränsade.
  • Studerandegrupperna måste alltid ackompanjeras av en lärare.
  • Det är möjligt att arrangera kaffeservering i Viksbacka för en extra kostnad. Det är inte möjligt att arrangera kaffeservering under besök till vattenreningsverk.

Ytterligare information om besöken kan fås per e-post från adressen vesi.vierailut(at)hsy.fi.

Boka ett besök för expertgrupp »

Ge respons på besöket

Har ni redan gjort ett besök hos oss? Ni kan ge oss respons genom att fylla i vår responsblankett​​. Responsen används för att ständigt utveckla vår besöksverksamhet.