Boka ett besök till vattenförsörjningen verksamhetsställen

OBS! Vi tar för närvarande inte emot besöksförfrågningar inom vattenförsörjningen. Inga nya besök bokas i detta skede in för perioden mars–augusti 2020. De besök som bokats in för perioden maj–juni har har fått ändrad status, till preliminär, och vi kommer att granska läget nästa gång den 14.4.2020. Enligt dagens uppskattning blir det möjligt att boka in nya besök / flytta existerande besök för hösten 2020 från och med den 1.9.2020.

​​​​I Viksbacka avloppsreningsverk behandlas ungefär 800 000 invånares och industrins avloppsvatten. Avloppsreningsverket är Finlands största och huvudsakligen inbyggt i ett berg.

Avloppsreningsverket tar emot besökare från högstadieskolor börjande från sjunde klass och från andra stadiets läroanstalter. Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot yngre besöke​​r än sjunde klassister och åldersgränsen för besökare är tolv år. Besöken till avloppsreningsverket är tyvärr inte lämpade för personer med rörelsehinder.

Den högsta tillåtna gruppstorleken är 25 personer inklusive lärare. Gruppen måste ackompanjeras av en lärare.

Vid Gammelstadens vattenreningsverk produceras hushållsvattnet för huvudstadsregionens invånare. Råvattnet som används kommer från Päijänne.

Vattenreningsverket arrangerar inte besök för högstadie- eller gymnasiegrupper. Besök arrangeras endast för studerande inom vattenförsörjningsbranschen, expertgrupper och journalister. Besöken till vattenreningsverket är tyvärr inte lämpade för personer med rörelsehinder.
Den högsta tillåtna gruppstorleken är 20 personer inklusive lärare. Gruppen måste ackompanjeras av en lärare.

Hur bokar jag ett besök?

Ni kan boka ett besök genom att fylla i blanketten längst ned på sidan, varefter vi kommer att kontakta er. Det är tyvärr inte möjligt att göra bokningar per telefon.

Besöken är avgiftsfria för skolor, för grupper som utför studier inom vattenförsörjningsbranschen och för föreningar i Helsingfors. För företagsbesök debiterar vi 400 euro (exclusive moms 24 %).

Vänligen notera:

  • Besöket för skolgrupper arrangeras huvudsakligen under läseåret.
  • Besöken bör bokas i god tid senars två veckor innan den önskade besökstiden.
  • Besöken arrangeras i främst under tjänstetid, mellan klockan 8.00 - 16.00.
  • Besöket varar ungefär en och halv timme.
  • Om gruppen önskar kaffeservering, står gruppen själv för kostnaderna. Det är inte möjl​igt att hålla kaffepaus vid Gammalstadens vattenreningsverk.
  • Det är inte möjligt at äta egen matsäck under besöket. Det lönar sig att planera  besöket så att eleverna äter sin lunch i skolan.

Boka besök för skolgrupper/ läroanstalter eller föreningar»

Boka besök för övriga grupper t.ex. experter eller studerande inom vattensbranschen»

När ni fyllt i och skickat in blanketten kontaktar vi er. Det är tyvärr inte möjligt att göra bokningar per telefon.
Ytterligare information om besöken kan fås per e-post från adressen vesi.vierailut(at)hsy.fi.

Ge respons på besöket

Har ni redan gjort ett besök hos oss? Ni kan ge oss respons genom att fylla i vår responsblankett. Responsen används för att ständigt utveckla vår besöksverksamhet.