Anmäl om ägarbyte i avfallshantering

Genom att logga in i tjänsten kan du göra ändringar vad gäller faktureringsadressen och kontaktpersoner. 
 

Gör ändringar i en existerande tjänst för avfallstransport​ »​

För att logga in behöver du
  • fastighetens avfallshanteringskod ​​(BBXX-xxxxxx-x)
  • samt postnumret.
  • När du skickar in din första ändringsbegäran ber programmet dig om din personbeteckning/ditt FO-nummer, ifall du inte redan matat in det.