Anmäl om ägarbyte i vattenförsörjningen

​När ägaren för en fastighet ändras ska den nuvarande ägaren, alltså överlåtaren, göra en skriftlig anmälan om fastighetens överlåtelse till HRM:s vattenförsörjning.

För ändringen behöver vi

  • mätarställningen för flyttdagen,
  • den nya ägarens uppgifter samt
  • adressen dit den gamla ägarens slutfaktura skickas.

Du kan anmäla ägarbyte med den vidstående ägarbytesblanketten.

Vi rekommenderar att den nuvarande ägaren och den nya ägaren tillsammans avläser den mätarställning som meddelas i ägarbytesanmälan. Den nuvarande ägaren får en slutfaktura som baserar sig på det meddelade värdet. Den nya ägarens fakturering påbörjas från och med det meddelade datumet och utgående från mätarställningen.
 
Vi skickar den nya ägaren ett nytt anslutningsavtal för undertecknande. Fastighetens nya ägare undertecknar avtalet. Ifall fastigheten har flera ägare ska alla underteckna avtalet, eller bifoga en fullmakt. Ifall fastigheten ägs av ett bolag ska ett handelsregisterutdrag bifogas ur vilket framgår bolagets prokurist.

Observera:

  • Ägaren bör returnera båda exemplaren till HRM:s vattenförsörjning
  • Det rekommenderas att den nya och gamla ägaren avläser vattenmätaren tillsammans.

I frågor om ägarbyte kan du också kontakta oss via e-post:

I Esbo: vesisopimus.espoo(at)hsy.fi,
I Helsingfors: vesisopimus.helsinki(at)hsy.fi eller
I Vanda: vesisopimus.vantaa(at)hsy.fi

Fastighetens gamla ägare ansvarar för vattenfakturorna tills HRM:s vattenförsörjning har mottagit mätarställningen. HRM förutsätter information om mätarställningen för att uppgöra ett nytt anslutningsavtal.

Anmälan om byte av fastighetsägare

De obligatoriska fälten är märkta med stjärna (*).

Blankett för ägarbyte av vattenavtalet »

Hyrestagarens vattenförbruksavtal »