Lämna förändringar i faktureringsuppgifterna

​​​Meddela om ändring av mottagaren av avfallsfakturan per e-post till asiakaspalvelu(at)hsy.fi. Inkludera i ditt meddelande

  • avfallshanteringskoden
  • den gamla och nya adressen
  • dina egna kontaktuppgifter.

Du kan genom denna blankett elektroniskt meddela om en ändring av betalare av vattenfakturan och/eller mottagaren av begäran om att avläsa din vattenmätare. Anmäl om ändring av betalare av vattenfakturan och/eller mottagaren av begäran om avläsning av vattenmätaren.