Underhåll av avfallsservice

Genom att logga in i tjänsten kan du

  • kontrollera de nuvarande uppgifterna om fastighetens avfallstjänst
  • samt göra ändringar bl.a. vad gäller avfallskärlen, tömningsintervallen, faktureringsadressen och kontaktpersoner. 

I tjänsten kan du inte

  • avsluta din avfallstjänst
  • meddela oss om ägarbyte
  • avbryta avfallstransport

Underhåll av avfallsservice »  (Byt språk i tjänsten) 

För att logga in behöver du
  • fastighetens avfallshanteringskod (BBXX-xxxxx-x)
  • samt postnumret.
  • När du skickar in din första ändringsbegäran ber programmet dig om din personbeteckning/ditt FO-nummer, ifall du inte redan matat in det.
Alla ändringar eller beställningar i avfallstjänsten lyckas inte ännu via nätet; i dessa fall hjälper vår kundtjänst. ​