Betalning och försenad betalning

​Förfallodag och betalningsperiod

Fakturan ska betalas senast på förfallodagen. Kom ihåg att alltid ange fakturans referens.

Ifall du behöver mer betalningstid för fakturan, ta kontakt med kundtjänsten per e-post vid adressen asiakaspalvelu(at)hsy.fi före förfallodagen. Meddela åtminstone din fakturas nummer i ditt meddelande.

Även om en ny förfallodag avtalas om debiteras dröjsmålsräntan från och med fakturans ursprungliga förfallodag.

Vi förflyttar inte förfallodagen permanent till exempel på grund av lönebetalningsdagen.

Försenad betalning

​Ifall du behöver mer betalningstid för fakturan, ta kontakt med kundtjänsten per e-post vid adressen asiakaspalvelu(at)hsy.fi före förfallodagen.

För en försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta i enlighet med den ikraftvarande räntelagen. För att skicka en betalningspåminnelse tar vi ut fem euro.

Enligt avfallslagen kan man inom 14 dagar efter att ha fått avfallsfakturan anmärka om den till HRM. Betalningen är omedelbart utmätningsbar utan domslut eller beslut.

Vatten- o.d. fakturor indrivs vid behov genom rättegång.

​Ifall vattenfakturan inte betalats inom förfallodagen har HRM bl.a. rätt att avbryta vattenleveransen samt mottagandet av avfallsvatten, dagvatten och dräneringsvatten. 

Innan tjänsten kopplas på igen måste alla obetalda vattenfakturor samt avgifterna för att öppna och stänga vattenleveransen enligt den ikraftvarande serviceprislistan vara betalda till fullo.

Betalningen måste synas i vår reskontra innan vattenleveransen kopplas på igen. Därtill måste vattenmätarställningen vid avstängningstidpunkten meddelas vår reskontra per e-post till perinta(at)hsy.fi.

 Enligt de allmänna leveransvillkoren för HRM:s vattenförsörjning ersätter vi inga eventuella skador som orsakas av att vattenförsörjningen avbrutits.