Vattnets fakturering förnyas

Vi har utvecklat vår fakturering utifrån kundresponsen och genom byte av faktureringssystem. Den första nya fakturan får du mellan april och juni under året 2020. Ditt kund- och avtalsnummer ändras, men alla uppgifter uppdateras automatiskt. Du behöver inte göra ändringar i din nätbank eller ditt direktbetalningsavtal. Även företagskunders nätfakturauppgifter förblir oförändrade. Dina nya kundkoder ser du på din första nya vattenfaktura.

Faktureringsrytm

Faktureringsintervallet på din vattenfaktura har ändrats. I fortsättningen skickar vi vattenfakturan i efterskott en gång i månaden. Du får din första nya vattenfaktura mellan april och juni 2020. Vi har tidigare skickat vattenfakturan tre månader i förskott till egnahemshushållen och två månader i förskott till stora fastigheter.

Vattenfakturan baserar sig på en årsuppskattning om vattenmätarens värde inte har anmälts. Vi fakturerar dock inte en uppskattning på mindre än 50 euro, utan skickar fakturan först när faktureringsgränsen på 50 euro har överskridits. Om du vill få vattenfakturor som endast baseras på avläsningsvärdet ska du meddela värdet på din fastighets vattenmätare en gång i månaden. Då får du en utjämningsfaktura över din vattenförbrukning utan avläsningsdata.

Observera att du inte nödvändigtvis måste uppge avläsningsvärdet varje månad, utan du kan vänta tills vi skickar en begäran om det.

Värdet på vattenmätaren kan du anmäla på adressen hsy.fi/vattenmätare.

Innehållet i fakturan

Vi förnyade vattenfakturans specifikation att motsvara den kundrespons vi fått och de villkor som ändringen i lagen om vattentjänster (VH681/2014) avser. Vattenfakturan har separata rader för:

  • bruksavgifter för vatten och avlopp
  • grundavgifter för vatten och avlopp
  • grundavgift för dagvatten, om fastigheten ligger i dräneringsområde för dagvatten.

Mer information om dagvatten och dräneringsområden för dagvatten finns på adressen
hsy.fi/dagvatten.

Bekanta dig också med den föreskriften Så här läser du HRMs vattenfaktura

Om du har frågor om den nya vattenfaktura, använd vår responsblanketten.

Mer information får du också från vår kundtjänst 09 1561 2011 vardagar kl 8.30 - 15.30.

Se också prislista för vattenförsörjningen 2020