Fakturor och betalning

Vi rekommenderar att våra kunder tar i bruk e-faktura eller ingår ett direktbetalningsavtal med banken. I annat fall skickar vi vattenfakturan och avfallsfakturan i pappersformat. Företag kan betala via nätfaktura om de har i bruk ett system som tar emot nätfakturor.

Läs mer i punkten Fakturaalternativ

Läs mer om hur du läser vattenfakturan

Som vår kund får du vattenfakturan som en uppskattningsfaktura eller en utjämningsfaktura, beroende på när vattenmätaren har blivit avläst och uppgifterna har inlämnats till oss. I punkten Vattenförsörjningens fakturor nedan finns mer information om utjämnings- och uppskattningsfakturor.

Faktureringsintervall

Faktureringsintervallet för vattenfakturan har ändrats då vi har gjort om vårt faktureringssystem. I fortsättningen skickar vi vattenfakturan i efterskott en gång i månaden. Du får din första nya vattenfaktura mellan april och juni 2020. Vi har tidigare skickat vattenfakturan tre månader i förskott till egnahemshushållen och två månader i förskott till stora fastigheter.

Vattenfakturan baserar sig på en årsuppskattning om vattenmätarens värde inte har anmälts. Vi fakturerar dock inte en uppskattning på mindre än 50 euro, utan skickar fakturan först när faktureringsgränsen på 50 euro har överskridits. Om du vill få vattenfakturor som endast baseras på avläsningsvärdet ska du meddela värdet på din fastighets vattenmätare en gång i månaden. Då får du en utjämningsfaktura över din vattenförbrukning utan avläsningsdata.

Observera att du inte nödvändigtvis måste uppge avläsningsvärdet varje månad, utan du kan vänta tills vi skickar en begäran om det.

Värdet på vattenmätaren kan du anmäla på adressen hsy.fi/vattenmätare.

Faktureringsintervallet för kundfastigheterna som omfattas av avfallshanteringen är enligt faktureringsgruppen i huvudsak 1–3 månader. På fakturan står förfallodagen för följande faktura.

Kompensation

Vi kompenserar beloppet för vatten- och avfall i samband med fakturan. I regel sker kompensationen genom återbetalning på följande faktura, men i vissa fall kan vi betala kompensationen i pengar. En sådan situation är till exempel när avfalls- och vattenavtalet upphör, en dubbel betalning eller någon annan avsevärd överbetalning. Vi kompenserar inte avfallsavgifter på vattenavgifter eller vattenavgifter på avfallsavgifter.

Du kan meddela ditt bankkontonummer via den elektroniska blanketten. Lägg till kreditfakturans nummer i meddelandet.

Elektroniskt blankett för att anmäla kontonummer

Vattenförsörjningens utjämnings- och uppskattningsfaktura - Anvisningen hur du läser vattenfakturan