Avfallshanteringens priser

​​​​I avfallshanteringens prislista ingår priserna för

  • avhämtning av avfall från fastigheterna
  • mottagning av avfall på mottagningsplatserna (Sortti-stationerna och Käringmossens avfallshanteringscentral)​

Avfallshanteringens alla kostnader täcks med kundavgifterna.

Fastigheternas kundavgifter består av

  • ​avgiften för tömningen 
  • hyran för kärlen om kunden inte har egna kärl.

​Läs mera om Sortti-stationernas priser ».