Vattenförsörjningens priser

Genom avgifterna som uppbärs för vattnet och anslutning till nätet täcks alla kostnaderna för vattenförsörjningen. Till dessa hör bland annat

  • anskaffning av vattnet
  • rengöring och transport av rent vatten och avloppsvatten
  • byggande och underhåll av vattentjänstverken och vattenledningsnätet
  •  investeringar.

Vattenförsöjningens prislista och tjänsteprislista 2020

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019 »

Prislista för Metsäpirttis mylla »

Vattnets fakturering förnyas 

Vi utvecklar vår fakturering utifrån kundresponsen och genom byte av faktureringssystem.
Den första nya fakturan får du mellan april och juni under året 2020.
Läs mer om ny vattenfaktura