Anvisningar till byggare

​​​​​Ett byggprojekt innehåller många faser och samarbetsparter. Vad gäller myndigheterna har städernas byggnadstillsynsverk den största rollen. Som byggare har du att göra med HRM när du ansluter fastigheten till vattenledningsnätet och till den kommunala avfallshanteringen.

Minneslista för byggare:

Läs vår ansvisningar för anslutning till vatten- och avloppsnät »