Anvisningar till den som renoverar

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ett renoveringsprojekt innehåller många faser och samarbetsparter. Vad gäller myndigheterna har städernas byggnadstillsynsverk den största rollen. 

Praxisen varierar från kommun till kommun, så ta reda på vilka åtgärder som behövs hos byggnadstillsynen i den kommun där du renoverar huset. 

När du renoverar, har du kontakt med HRM
  • ​​​när du ändrar fastighetens våningsyta och/eller ändrar användningsändamålet
  • när du modifierar fastighetens tomtledningar
  • flyttar vattenmätaren. 
​Om du i samband med renoveringen ansluter dig som ny kund till det kommunala vatten- och avloppsnätet och/eller den kommunala avfallstjänsten, berörs du av samma anvisningar som egnahemsbyggare


Minneslista till dig som renoverar:​