Bli kund hos avfallshantering

​​​​Välkommen som kund hos HRM:s avfallshantering. Det är bra att beställa avfallstransporten i god tid, helst två veckor innan du vill ta tjänsten i bruk. Om du beställer ett hyreskärl levereras kärlet till din fastighet ungefär inom två veckor. Läs detta innan du beställer avfallstransporttjänsten:

Beställ avfallstransport för en fastighet:

Var redo att ange följande uppgifter när du gör beställningen:

  • personbeteckning (privatpersoner) eller FO-nummer (bostadsaktiebolag, företag, o.s.v.)
  • fastighetsregisterbeteckning (ej obligatorisk)  

Beställ avfallstransport för en fastighet »

Du kan också använda tillämpningen endast för att beräkna kärldimensioneringen. Kontrollera om avfallstjänsterna för din fastighet följer rekommendationerna.