Avgifter när du ansluter dig till vattenförsörjningsnäten

​​​​​​​​Vid anslutning till HRM:s vattenförsörjningsnät tar HRM ut:

  • en anslutningsavgift
  • en avgift för anslutningsarbeten
  • en avgift för byggande av tomtledningar

Utöver dessa tar HRM ut separata grund- och bruksavgifter för vattenförbrukningen. Med dessa täcker HRM merparten av underhålls- och produktionsavgifterna för sitt vatten- och avloppsnät.
 
De gällande priserna för anslutningsarbeten anges i vattenförsörjningens serviceprislista som kunden får vid ingående av anslutningsavtal. Anslutnings-, grund- och bruksavgifterna anges i taxan för vattenförsörjningen som kunden får med sitt avtal.

HRM:s taxa och prislista fastställs av samkommunens styrelse.