Klimatförändring


Klimatförändringen – minskning av utsläpp och anpassning

Huvudstadsregionens klimatåtgärder

Klimatförändringen bekämpas i huvudstadsregionen på många sätt. Åtgärder för att minska klimatutsläppen besluts av städerna. Åtgärder görs inom trafik, markanvändning, elförbrukning, byggnader, anskaffningar, konsumtion och avfall, samt energiproduktion och distribution. Städerna gör även upp anpassningsstrategier som ska hjälpa att hantera ett förändrat klimat.

Växthusgasutsläpp

HRM räknar årligen ut huvudstadsregionens växthusgasutsläpp. Uppföljningen gäller från år 2000 och framåt, med jämförelseåret 1990.