Uppföljning av anpassningen

Huvudstadsregionens städer och kommungrupper bereder sig i sin planering och verksamhet på klimatets växlingar och dess förändring. En anpassning till klimatförändringen främjas av många funktioner såsom kontroll av dagvatten, översvämningsskydd, planering av markanvändning, bestämning av de lägsta byggnadshöjderna på kustområdena, beräkning av dimensionering av tekniska nätverk och främjande av självständig beredskap.

HRM följer verkställandet av huvudstadsregionens beredskapsstrategi.

I fortsättningen följer HRM även övrig med anpassning relaterad verksamhet i regionen, förändringar i verksamhetsmiljön, samt sammanställer bra praxis och exempel på anpassning i Finland och internationellt.

På klimatverktyg- sidan har man samlat exempel på den senaste tidens anpassning och bra praxis.

Kunskapen om klimatförändringen ökar och preciseras ständigt. Även om metoderna för att bereda sig på klimatförändringen får man ny kunskap. Det kan finnas skäl för att ändra eller omforma anpassningens åtgärder och mål i och med ökande och ändrad kunskap.