Strategin för begränsning

​Strategin för begränsning och målsättningarna

Huvudstadsregionen kolneutral år 2050

Städernas betydelse vid begränsingen av klimatförändringen är stor. I EU bor 75 % av människorna i stadsmiljöer och en betydande del av utsläppen uppkommer i städerna. I huvudstadsregionen har man utfört klimatarbete redan i över 20 år. Klimatarbetet är aktivt och täcker till stor del städernas verksamhetsområden och förvaltningar.

Huvudstadsregionen har flera målsättningar som siktar på att begränsa klimatförändringen.

  • Den kontrollerade målsättningen i huvudstadsregionens klimatstrategi är kolneutralitet år 2050 och ett etappmål är 20 % minskade utsläpp fram till år 2020.
  • Klimatstrategins ursprungliga målsättning från år 2007 räknat per invånare, är 39 % utsläppsminskning fram till år 2030.
  • I städernas utsläppsstrategiprogram finns det därtill egna målsättningar, till exempel så minskar Helsingfors sina utsläpp med 30 % fram till år 2020.
  • Referensåret för utsläppsminskningsmålsättningen är år 1990.

En gemensam strategi utgör grunden för klimatarbetet

Huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 blev klar år 2007. Den är utarbetad i samarbete med Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Strategin innehåller nästan 120 åtgärder för att minska utsläpp och energiförbrukning. I strategiarbetet koncentrerade man sig på funktioner som hör till städernas egen behörighet och ledning.


Begränsningen av klimatförändringen har i och med strategin infogats som en väsentlig del av stadens planering och beslutsfattande. Med en gemensam strategi skapar städerna förutsättningar för stadsborna att göra energieffektiva val och val med mindre utsläpp.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -sammandrag
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 - Tavoitteiden tarkistaminen 2012
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian arviointi, PM 2.12.2006