Verktyg

​Klimatsvingen visar sätten för att minska utsläppen i huvudstadsregionen

Det av HRM utvecklade Klimatsvingen-scenarieverktyget visar, hurdana förändringar som måste göras i huvudstadsregionen för att begränsa klimatförändringen och uppnå målsättningarna. Verktyget baserar sig på huvudstadsregionens officiella uppföljning och beräkning av växthusgasutsläppen.

I Klimatsvingen kan man studera ettdera huvudstadsregionen eller stad för stad Helsingfors, Esbo, Vanda eller Kyrkslätt.

I verktyget finns de viktigaste utsläppskällorna för växthusgaser:

  • uppvärmning av byggnader
  • elförbrukning och
  • trafik.

Då man i Klimatsvingen förändrar till exempel fjärrvärmens bränslen eller sätten att röra sig, ser man deras inverkan på stadens växthusgasutsläpp. Användaren kan studera betydelsen av enskilda åtgärder, såsom ökning av antalet elbilar, eller utarbeta en framtidsbild omfattande alla sektorer och se hur de gjorda valen påverkar totalutsläppen.

Det egna miljöscenariet kan skrivas ut som text eller i tabellform eller presenteras till exempel via Facebook. Verktyget finns fritt att använda på internet på adressen www.ilmastoveivi.fi.