Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp

Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp var år 2017 sammanlagt 4 954 tusen ton CO2-ekv. Räknat per invånare var utsläppen 4,3 ton.

Förändring i totalutsläpp

  • Jämfört med år 2016 -3 %.
  • Jämfört med år 1990 -13 %.

Förändring i utsläpp räknat per invånare

  • Jämfört med år 2016 -4 %.
  • Jämfört med år 1990 -38 %.

Läs mera om huvudstadsregionens växthusgasutsläpp (på finska).