Arbetsplatser och sysselsättning

Området för sysselsättning i huvudstadsregionen har under de senaste decennierna växt. Arbetsplatsernas läge och pendling är regionala fenomen, som kräver material som överskrider kommungränserna.

Våra regionala material och informationsprodukter berörande arbetsplatser och sysselsättning är:

  • Material från arbetskraftsundersökningen och sysselsättningsstatistiken.
  • Pendlingskartor och -översikter sammanställda på basis av statistikuppgifter.
  • Material om företag och arbetsställen (för hela Nyland).
  • Företagsöversikter och företagsrapport.