Ansökan om användningstillstånd

​Nyttjanderätt för geodata

Kartmaterialens nyttjanderätt grundar sig nästan alltid på olika avtal och licenser. Även materialet i den öppna datan som är fritt användbart för alla och inte kräver ett avgiftsbelagt publiceringstillstånd omfattas av en egen licens. Publiceringen och användningstillstånden ska alltid kontrolleras skilt för varje material.

Fastställande av upphovsrätt och användningstillstånd

Upphovsrättslagen skyddar upphovsrätten för skaparna av kartmaterialet. Upphovsrätten märks ut med Copyright-symbolen ©. I Finland får en skapare upphovsrätt över sitt skapade skriftliga eller konstnärliga verk, till exempel kartmaterial.

Användning av materialet därefter kräver tillstånd, som ska ansökas från den person som äger upphovs-rätten eller nyttjanderätten. Nyttjanderätten kan inte överlåtas vidare utan rättsinnehavarens tillstånd. Innehavaren av nyttjanderätten kan inom avtalets ramar begränsa och tillåta användningen av materialet enligt hans eller hennes egen önskan. I allmänhet ger nyttjanderätten tillstånd att göra en modifikation, det vill säga att ändra på kartan, men inte att överlåta, förmedla eller sälja materialet, för vilket krävs ett skilt publiceringstillstånd.

Nyttjanderättstillstånd för HRM:s geodata

Användning av informationsprodukter som baserar sig på det regionala grundregistret (SePe), såsom SeutuCD och SeutuRuutu, förutsätter att användaren har användningstillstånd. Användningstillståndet är alltid personligt och det behandlas från fall till fall. Användningstillståndet krävs av avtalsorsaker. Med hjälp av tillståndet är det lättare att administrera och övervaka användningen av känsligt material och att betjäna användaren bättre. Anvisningar för att ansöka om tillståndet hittar du i sidans nedre kant.

Publiceringstillstånd

  • Ansöks från den som producerat kartan, ifall verket inte redan omfattas av det redan beviljade nyttjanderättstillståndet.
  • I samband med beviljandet av publiceringsrätten kan kunden ges ett publiceringstillståndsnummer som är specifikt för ansökan, och som ska läggas till kartor som publiceras i samband med informationen om upphovsrätten.
  • För att man ska få publicera en karta till exempel i en reklam eller på en www-sida kan krävas att man betalar en engångsavgift för publiceringsrätt till materialets skapare.
  • Prissättningen för avgifter för publiceringsrätt varierar mycket beroende på skaparen.
  • Ett publiceringstillstånd som anskaffats för ett lärdomsprov är ofta gratis.

Bruk av det öppna materialet förutsätter ofta källhänvisningar

Många kartproducenter har på senaste tid öppnat upp sitt material som öppen data. Även en stor del av materialen som HRM erbjuder har blivit avgiftsfri öppen data, vilket har lättat på kraven för nyttjanderätt rörande detta material. Publicering av öppen data förutsätter oftast enbart att källan till materialet märks ut, till exempel genom att licensgivaren nämns. Nyttjanderätten ska granskas skilt för varje del av varje material som ska användas.

Copyright-märket kan skrivas på kartan med markeringen © XX xxxx, där XX är materialets producent och xxxx årtalet för materialet.

Egna teman som lagts ”ovanpå” bottenkartan och deras rättigheter tillhör den som skapat temat.
Skaparens copyright-markering kan läggas till upphovsrättsmarkeringen, till exempel:
Bottenkartor: © XX xxxx, Tema: © temats skapare xxxx