SePe

​​​Det regionala grundregistret SePe (Seudullinen Perusrekisteri) är en kunskapsbank som vi upprätthåller och som kombinerar de områdesspecifika grundregistren som betjänar planering, utveckling och forskning inom huvudstadsregionen. I SePe kan du utöver de kommunala registeruppgifterna som uppdateras med två veckors mellanrum även hitta befolkningsdata från Befolkningsregistercentralen som uppdateras fyra gånger i året samt Statistikcentralens uppgifter om företag och arbetsställen som uppdateras en gång i året.

Uppgifterna i SePe, som har samlats in och harmoniserats från olika källor, gör det möjligt att analysera och behandla uppgifter på ett sätt som inte vore möjligt ifall man enbart använder en enskild informationskälla. Det regionala grundregistret är framför allt avsett för att stödja planeringen för huvudstadsregionens kommuner, samt för att täcka avfallshanteringens och vattenförsörjningens behov av information.​​