SeutuRuutu

​Vi har utvecklat SeutuRuutu som ett kartbaserat www-användargränssnitt för det regionala grundregistret (SePe), och det är avsett för tjänstebruk inom huvudstadsregionens kommuner.

SeutuRuutu kan användas i planerings- och utvecklingsarbete inom olika områden och för statistik- och forskningsverksamhet, då det kan användas för att kontrollera enskilda registeruppgifter och även göra bland annat temakartor och befolkningsanalyser.​​