Geodata


 

​​​​​​​​​​​​Nästan all information är kopplad till en plats, vilket gör uppgiften platsrelaterad och därmed geodata. Geodata är information som lätt kan användas och förstås, och som också kan användas för att länka ihop olika material utgående från platsinformation. Man får mer ut av analyser och planeringsarbete när uppgifterna går att kombinera, åskådliggöra och visualisera på ett helt nytt sätt.

HRM producerar och samlar regional geodata för att stöda planeringen

Vårt geodatamaterial grundar sig på det av HRM upprätthållda regionala grundregistret, det vill säga SePe, som används för att samla och harmonisera registeruppgifter från huvudstadsregionens kommuner med två veckors intervaller.

Ytterligare information om SePe

Utöver huvudstadsregionens gemensamma grundregister producerar och samlar vi regionala kartmaterial. Vår omfattande och uppdaterade databas över geodata lämpar sig väl som stöd för planering, forskning och beslutsfattande.

Ytterligare information om kartmaterialet

Sedan 2011 har vi vid HRM arrangerat årliga geodataseminarier, som har samlat många experter inom geodatabranschen under samma tak. Seminarierna har fokuserat på aktuella teman inom geodatabranschen och framför allt på hur geodata praktiskt kan tillämpas i forsknings- och planeringsuppgifter.

Ytterligare information om geodataseminarierna (på finska)